Fransız Veri Koruma Kurumu CNIL’in Monsanto’ya İdari Para Cezası Verilmesine Dair Kararı

Fransız Veri Koruma Kurumu CNIL, lobicilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu konuda etkili olabilecek politikacı, gazeteci gibi bazı kişilerin kişisel verilerini kendilerinden habersiz toplamak ve kaydetmek sebebiyle Monsanto şirketine 400.000 Euro idari para cezası uygulamıştır. Şirket, glifosatın Avrupa’da yeniden ruhsatlandırılması için lobicilik yaparken bu konuda etkili olabilecek kişilerin isim, adres, meslek, iletişim ve twitter hesap bilgileri gibi verilerini bu kişileri bilgilendirmeden toplamış ve bu kişilere 1’den 5’e kadar bir skor vermiştir. Sonuç olarak şirket bilgilendirme hakkını (GDPR m. 18) ihlal ettiği ve Veri Kontrolörü olarak Veri İşleyicisi olan Fleishman-Hillard ile arasındaki sözleşmede özellikle veri güvenliğine dair maddelerin yer almasını sağlamadığı (GDPR m. 28) gerekçeleriyle CNIL tarafından idari para cezası ile cezalandırılmıştır. Kararın İngilizce özeti için tıklayınız.

Posted in Genel | Leave a comment

The Legal Framework for Private Sector Activities in Turkey

http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/11693/50954/The_legal_framework_for_private_sector_activities_in_Turkey.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Posted in Genel | Leave a comment

DÜĞER Sırrı, “İlaç Sektörünün Düzenlenmesinin İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Tıp Hukuku Dergisi, Cilt: 5, Sayı 10, Yıl: 2016.

43_PDFsam_TıpHD 10. sayı

Posted in Genel | Leave a comment

DÜĞER, Sırrı, “Yeni Medyanın Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ve Bir Model Önerisi Olarak Brezilya İnternet Kanunu ‘Marco Civil Da İnternet”, Yeni Medya Araştırmaları-1 (Editör: M. Gökhan Genel), Ekin, Bursa 2015.

yeni medya kitap bölüm1

Posted in Genel | Leave a comment

DÜĞER, Sırrı, “Türk Hukukundaki İnternet İle İlgili Düzenlemelerin İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2012, Cilt 1, Sayı 1, ss. 189-230.

yalova_univ.hukuk_fak.dergisi_YIL 2012 CİLT 1 SAYI 2, TÜRK HUKUKUNDAKİ İNTERNET İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Posted in Genel | Leave a comment

İdari usul ilkelerinin kanunlaştırılmasına güzel bir misal Kıbrıs İyi İdare Yasası

Kıbrıs İyi İdare Yasası

Posted in Genel | Leave a comment

Türk İdare Hukuku açısından İlaç Sanayinin Regülasyonu ile ilgili çalışmam

inter-4-16

Posted in Genel | Leave a comment