The Legal Framework for Private Sector Activities in Turkey

http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/11693/50954/The_legal_framework_for_private_sector_activities_in_Turkey.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Posted in Genel | Leave a comment

DÜĞER Sırrı, “İlaç Sektörünün Düzenlenmesinin İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Tıp Hukuku Dergisi, Cilt: 5, Sayı 10, Yıl: 2016.

43_PDFsam_TıpHD 10. sayı

Posted in Genel | Leave a comment

DÜĞER, Sırrı, “Yeni Medyanın Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ve Bir Model Önerisi Olarak Brezilya İnternet Kanunu ‘Marco Civil Da İnternet”, Yeni Medya Araştırmaları-1 (Editör: M. Gökhan Genel), Ekin, Bursa 2015.

yeni medya kitap bölüm1

Posted in Genel | Leave a comment

DÜĞER, Sırrı, “Türk Hukukundaki İnternet İle İlgili Düzenlemelerin İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2012, Cilt 1, Sayı 1, ss. 189-230.

yalova_univ.hukuk_fak.dergisi_YIL 2012 CİLT 1 SAYI 2, TÜRK HUKUKUNDAKİ İNTERNET İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Posted in Genel | Leave a comment

İdari usul ilkelerinin kanunlaştırılmasına güzel bir misal Kıbrıs İyi İdare Yasası

Kıbrıs İyi İdare Yasası

Posted in Genel | Leave a comment

Türk İdare Hukuku açısından İlaç Sanayinin Regülasyonu ile ilgili çalışmam

inter-4-16

Posted in Genel | Leave a comment