Category Archives: Bildiriler

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

1. S.Özcan, C.Tasçı, ‘Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı ve Özelleştirme Sonrası İDO da Müşteri Memnuniyeti’ 12.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz, İzmir, 2012 2. H.Erbıyık, S.Özcan, K.Karaboğa, Perakende Mağaza Yeri Seçim Sürecinde AHP Yönteminin Kullanılması: Konya İlinde Bir Araştırma, Ulusal Lojistik ve … Continue reading

Posted in Bildiriler | Leave a comment

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

uluslararas bilimsel toplantlarda sunulan ve bildiri kitaplarnda baslan bildiriler

Posted in Bildiriler | Leave a comment