MEZUNİYET PROJESİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
ÜRETİM ve KALİTE ALANINDA
MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAYACAK OLAN
Dönem sonu notu yerine geçecek olan kalite ile ilgili poster ve mezuniyet projeleri e mail olarak slmzcn17@gmail.com 5 haziran 11:00 a kadar gonderilip poster elden teslim edilecek ve okul girişinde sergilenecektir.
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim…..
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Üretim birimi ve 100 + çalışanı olan herhangi bir işletmenin üretim biriminde yapılan faaliyetleri yazarak üretimde karşılaşılan en önemli sorunu tespit edip çözüm önerisi üretilecektir.
Bu konuda sosyal hizmet bölümünün yapmış olduğu mezuniyet projeleri baz alınarak hazırlanmalı ve poster bildiri şekline getirilerek sadece poster teslim edilecektir.
Not 1: bu çalışma vize notu yerine geçecektir. En geç vize sınavı günü ve saati teslim edilecektir.
Not 2: Yapılan çalışmaların ön kontrolleri için istediğiniz zaman gelip eksiklikleri öğrenebilirsiniz.
Not 3: Her proje proje pazarında sergilenecektir.
2. Kalite birimi ve 100 + çalışanı olan herhangi bir işletmenin kalite biriminde yapılan faaliyetleri yazarak kalite alanında karşılaşılan en önemli sorunu tespit edip çözüm önerisi üretilecektir.
Bu konuda sosyal hizmet bölümünün yapmış olduğu mezuniyet projeleri baz alınarak hazırlanmalı ve poster bildiri şekline getirilerek sadece poster teslim edilecektir.
Not 1: Bu çalışma final notu yerine geçecektir. en geç final sınavı günü ve saati teslim edilecektir.
Not 2: Yapılan çalışmaların ön kontrolleri için istediğiniz zaman gelip eksiklikleri öğrenebilirsiniz.
Not 3: Her proje proje pazarında sergilenecektir.

MEZUNİYET PROJESİ FORMATI
BÖLÜM 1. PROJE SAHİBİ BİLGİLERİ
4.1. Kimlik Bilgileri
Proje Sahibinin Adı Soyadı
Proje Sahibinin T.C. Kimlik Numarası
Proje Sahibinin Adresi
Proje Sahibinin Telefon Numarası
Proje Sahibinin E-Mail Adresi

BÖLÜM 2. PROJE ÖZETİ

1.1. Proje Adı:
1.2. Proje Uygulama Yeri (İşletme Adı)
1.3. Proje Hedefi
1.4. Projenin Muhtemel Çıktıları

BÖLÜM 3. PROJE
3.1. Proje Gerekçesi ve Amacı
3.2. Proje ile İlgili Teknik Bilgiler
3.2.1. Üretim/Kalite ile ilgili Sorun/ları :
3.2.2. Üretim/Kalite ile ilgili Çözüm Önerileri :
3.2.3. Üretim/Kalite birimi ile İlgili Bilgiler :
3.3. Proje Bütçesi
3.3.1.Öz kaynak
3.3.2.Yabancı Kaynak (varsa)
3.3.3.Toplam Proje Bütçesi
3.4. Proje Süresi ve Zaman Çizelgesi
3.4.1. Proje Süresi (Sürdürülebilir olması için en az 6 aylık)
3.4.2. Zaman Çizelgesi (projenin adımlarını, başlangıç ve bitiş tarihlerini, sorumluları ve maliyetleri gösteren, tablo çizilecektir.)

BÖLÜM 4. SONUÇ VE ÇIKTILAR
4.1. Genel Sonuçları
4.2. Ekonomik Çıktılar
4.3. Sosyal Çıktılar
4.4. Çarpan Etkileri / Model Olabilirliliği ve Yaygınlaştırılabilirliği
4.5. Uzun Dönemli Hedefleri

Doldururken dikkat edilecek hususları indirmek için mezuniyet-proje-aciklamasi.

poster hazırlamada dikkat edilecek hususlar
poster-haairlama

This entry was posted in Dersler, Genel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *