Uluslararası Ticaret ve Finans Yüksek Lisans

Tezli Yüksek lisans öğrencilerin Tedarik Zinciri Yönetimi dersi kapsamında yapılacak çalışmalar aşağıdaki gibidir.
1- Taşıma 2 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili bildiriler sempozyum&kongre
2- Tedarik Zinciri 16 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili ulusal&u.arası makaleler
3- Satınalma23 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili kitap özeti
4- Lojistik 9 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili Yüksek Lisans tezleri
5- Fabrika İçi Taşıma ve Malzeme Yönetimi 7 Aralık (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili üniversitelerde okutulan ders içerikleri
6- Depo Yönetimi14 Aralık (sunum)
Ödev: Lojistik/tedarikle ilgili Dr tezleri
7- Malzeme Elleçleme&Pakteleme/Ambalajlama14 Aralık (sunum)
Ödev: Lojistik ve Tedarikle ilgili derse giren hocalar ve çalışmaları
Not 1: Ortak Makale çalışması, 21 ve 28 Aralıkta (%40 etki ile dönem sonu sınavı yerine geçecek)
Not 2: Ödevler 4 ocakta teslim edilecektir. (%30 etkili)
Not 3: Sunum %30 etkili
Sunum değerlendirmesi (her bir başlık 20 puan)
-İçerik/Slayt sayısı
-Uygulama örnekleri
-Performans
-Efektler
-Çapraz sorular

This entry was posted in Dersler. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *