YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
ÜRETİM ve KALİTE ALANINDA
MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAYACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
Ara sınav notu yerine geçecek olan üretim ile ilgili poster ve posterin arkasında yer alacak mezuniyet projesi e mail olarak slmzcn17@gmail.com e mail atılacak ve ara sınav saatinde poster ve proje teslim edilecek ve bölüm girişinde sergilenecektir.
Dönem sonu notu yerine geçecek olan kalite ile ilgili poster ve posterin arkasında yer alacak mezuniyet projesi e mail olarak slmzcn17@gmail.com e mail atılacak ve dönem sonu sınav saatinde poster ve proje teslim edilecek ve bölüm girişinde sergilenecektir.
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim…..
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. 100 + çalışanı olan herhangi bir işletmenin üretim biriminde yapılan faaliyetleri teker teker yazarak üretimde karşılaşılan en önemli sorunu tespit edip çözüm önerisi üretilecektir.
Bu konuda daha önceki yıllarda işletme bölümünün yapmış olduğu mezuniyet projeleri baz alınarak hazırlanmalı ve ön yüzde poster bildiri arkada mezuniyet projesi olacak şekilde hazırlanıp teslim edilecektir.
Not 1: bu çalışma ara sınav notu yerine geçecektir. En geç vize sınavı günü ve saati teslim edilecektir.
Not 2: Yapılan çalışmaların ön kontrolleri için istediğiniz zaman gelip eksiklikleri öğrenebilirsiniz.
Not 3: Her proje proje pazarında sergilenecektir.
2. 100 + çalışanı olan herhangi bir işletmenin kalite biriminde yapılan faaliyetleri yazarak kalite alanında karşılaşılan en önemli sorunu tespit edip çözüm önerisi üretilecektir.
Bu konuda daha önceki yıllarda işletme bölümünün yapmış olduğu mezuniyet projeleri baz alınarak hazırlanmalı ve ön yüzde poster bildiri arkada mezuniyet projesi olacak şekilde hazırlanıp teslim edilecektir.
Not 1: Bu çalışma dönem sonu notu yerine geçecektir. en geç dönem sonu sınavı günü ve saati teslim edilecektir.
Not 2: Yapılan çalışmaların ön kontrolleri için istediğiniz zaman gelip eksiklikleri öğrenebilirsiniz.
Not 3: Her proje proje pazarında sergilenecektir.
MEZUNİYET PROJESİ FORMATI
BÖLÜM 1. PROJE SAHİBİ BİLGİLERİ
1. Kimlik Bilgileri
1.1. Proje Sahibinin Adı Soyadı: ………………………
1.2. Proje Sahibinin Numarası: ………………………..
1.3. Proje Sahibinin Sınıfı : …………………………
1.4. Proje Sahibinin E-Mail Adresi: ……………………
BÖLÜM 2. PROJE ÖZETİ
2.1. Proje Adı:…………………………………….
2.2. Proje Uygulama Yeri (İşletme Adı):………………….
2.3. Proje Hedefi: ……………………………………
2.4. Projenin Muhtemel Çıktıları: ………………………
BÖLÜM 3. PROJE
3.1. Proje Gerekçesi ve Amacı:…………………………..
3.2. Proje ile İlgili Teknik Bilgiler
3.2.1. Üretim/Kalite ile ilgili Sorun/ları : (en önemli 5 sorun)
3.2.2. Üretim/Kalite ile ilgili Çözüm Önerileri : (çözüm önerileri)
3.2.3. Üretim/Kalite birimi ile İlgili Bilgiler : (güncel bilgiler)
3.3. Proje/Poster Bütçesi
3.3.1.Öz kaynak(Ne kadar para harcadığınız): ………………….
3.3.2.Yabancı Kaynak (varsa): ………………………………..
3.3.3.Toplam Proje Bütçesi:…………………………………..
3.4. Proje Süresi ve Zaman Çizelgesi
3.4.1. Proje Süresi (ara sınav/dönem sonu sınavı na kadar geçen süre)…
3.4.2. Zaman Çizelgesi (projenin adımlarını, başlangıç ve bitiş tarihlerini, sorumluları ve masrafları gösteren, tablo çizilecektir.)
BÖLÜM 4. SONUÇ VE ÇIKTILAR
4.1. Genel Sonuçları
4.2. Ekonomik Çıktılar
4.3. Sosyal Çıktılar
4.4. Çarpan Etkileri / Model Olabilirliliği ve Yaygınlaştırılabilirliği
4.5. Uzun Dönemli Hedefleri
Mezuniyet projesi doldururken dikkat edilecek hususları indirmek için mezuniyet-proje-aciklamasi.
poster hazırlamada dikkat edilecek hususları görmek için
poster-haairlama

Posted on by Selami Özcan | Leave a comment

İSLETME BÖLÜMÜ 3.SINIF II. ÖĞRETİM İŞL328 Kalite Yönetim Sistemleri 2020 Bahar Dönemi
Değerlendirme Kriterleri
Ara Değerlendirme: 200 soruluk test içinden ara sınav yapılacaktır. Puan değeri %40, test soruları için isotest-a-grubub-grubu-sorulari
Dönem sonu değerlendirmesi: Sunumlardan olacaktır. Puan değeri %60 tır. Sunum değerlendirmesi ise;
– Sunumun içeriği(20 puan)
– Uygulama örnekleri (20 puan)
– Sunum performansı (20 puan)
– Görsel efektler (20 puan)
– Çapraz sorular (20 puan)
Not1: Slayt sayısı asgari 40 olmalı
Not2: Sunumlar, sunum gününden 1 gün önce e mail (slmzcn17@gmail.com ) olarak gönderilecektir.
Not3: Sunumu gruptan 1 kişi veya gruptaki kişiler sıra ile yapabilirler.
Not4: Grubun tamamına aynı puan verilecektir
Not5: Yoklamalara bakılarak en fazla devam eden kişi/lerin tamamına 5 puan verilecektir.
1. Hafta- Dersin içeriği ve işlenişi hakkında Genel Bilgi
2. Hafta- Kalite, Yönetim ve Sistemleri hakkında bilgilendirme
3. Hafta- ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’ne giriş
Sunum Konuları ve Sırası
4. Hafta- KYS’lerinin Tarihçesi E.Yıldız, M.Biricik,K.Aslıyüksek
4. Hafta- Risk Tabanlı Süreç Yönetimi E.Akyıldız, F.Bitkin,
5. Hafta- Madde 4: Kuruluş Yapısı İ.Mengütay, Ş.Kutlarer, P.Argen
5. Hafta- Madde 5: Liderlik H.B.Çekiç, M.İ.İriz, İ.C. Ulutürk, D.Akel
6. Hafta- Madde 6: Planlama M.Demirci, M.Yakın, İ.Dikmen
6. Hafta- Madde 7: Destek Hizmetleri F.Z.Şentürk, İ.Şimşek
7. Hafta- Madde 8: Operasyon P.Çakar
7. Hafta- Madde 9: Performans S.Aydemir, B.Yarımbatman, K.Özdemir
8. Hafta- Madde 10: İyileştirme Y.Aksünger, Ş.Balta, E.Y.Yaşar, M.Korkmaz
8. Hafta- KYS’ni Kurma ve Belgelendirme Süreci S.c.Tozlu, E.Dümdüz, Ö.Ceylan, M.T.KEser
9. Hafta- Tetkik/Denetim (İç, dış ve bağımsız denetçi) A.Tarım, A.Türk, E.N.Ekinci, A.Arslan
9. Hafta- Akreditasyon ve Dokümantasyon M.Bulut, Y.Aydın, M.D.Dedeoğlu, M.Elveren, S.Hıdır

Posted on by Selami Özcan | Leave a comment

İş Etüdü/Analizi Dersi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölümü :İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI
İŞ ETÜDÜ/ANALİZİ /UYGULAMALARI DERSİ
KONU BAŞLIKLARI
1. Ücret Yönetimi12 Şubat
2. İş Ölçümü (Zaman Etüdü) 19 Şubat
3. Verimlilik Yönetimi19 Şubat
4. İş ve İşgücü Değerlemesi 26 Şubat
5. İş Genişletme/zenginleştirme/Basitleştirme/İş Rotasyonu 26 Şubat
6. İş Yükü hesaplaması, İş Sıralama/İş Yükleme 4 Mart
7. Metot Etüdü (Akış Şemaları) 4 Mart
8. Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, İş sağlığı ve iş güvenliği 11 Mart
9. 5 S ve Toplam Verimli Bakım11 Mart
10. Ergonomi 18 Mart
11. Performans Yönetimi 18 Mart
12.İş Delegasyonu, İş Yetkinlikleri/Oryantasyon25 Mart
DERSİN İŞLENİŞ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
1.SUNUM + 2 Makale Nota etkisi %30
– Belirlenen konu ve tarihlerde 40 slayttan az olmamak şartı ile sunum yapılacaktır.
– Powerpointte hazırlanan sunum 1 gün önceden slmzcn17@gmail.com a e mail atılacaktır.
– Sunum günü, konu ile ilgili herkesin sorumlu olduğu bir makale tartışılacak ve ayrıca birbirinden farklı 1 makale özetini herkes sunum sonunda özetleyecektir.
– Yasal devamsızlık hakkınızı(maksimum 4 hafta) kullanabilirsiniz fakat sunum günü gelmeniz zorunludur.
En fazla derse devam eden kişi/lerin dönem sonu sınavına 5 puan bonus verilecektir.
Değerlendirme: a: Sunumun içeriği b: Konunun anlaşılması/çapraz sorular c: Sunucunun performansı d: görsel unsurlar e: güncel örnekler
2. ÖDEV Nota etkisi %30
– Ödevin teslim tarihi: Nisan Ayı içinde herhangi bir gün ve saatte teslim edilebilir.
– Ödev ele alınan konu ile ilgili iş yerinin bütün dokümanlarını içermelidir.
– Word olarak hazırlanmalıdır. Ekleri konulmalı, her öğrenci ödevini kağıt çıktısı olarak teslim ederek teslim günü 5 dakikada özetlemelidir.
– Her öğrenci çalıştıkları kurumlarda veya bir başka yerde İş analizi ile ilgili,
1. Metot etüdü ile ilgili örnek çalışma (metot geliştirme),
2. İş akış şemaları,(akış sırasını gösteren-taslak-iş akış-iki el süreç-, zamanı esas alan çoklu faaliyet-simo-pts şemaları-, hareketleri gösteren akış-ip-gezi-memo şemalar)
3. Standart zamanın hesaplanması (herhangi bir iş kısımlara ayrılarak ölçümler yapılıp standart süreleri hesaplanacaktır.
4. İş Değerlemesi (kalitatif ve kantitatif yöntemlere göre)
5. Ücret seviyelerinin belirlenmesi (bir işletmede ücret seviyeleri nasıl belirlenir ona göre yapılacaktır.)
ile ilgili konuları içeren bilimsel kurallara uygun bir yerde/alanda uygulama/doküman çalışması yapacaktır.
Mesela sağlık sektöründe iş analizi, eğitimde iş analizi, belediyede iş analizi, insan kaynakları biriminde iş analizi, Bankacılıkta iş analizi, PTT de iş analizi Bilgi İşlem Merkezinde iş analizi vb.
3. DÖNEM SONU SINAVI veya KİTAP BÖLÜMÜ Nota etkisi %40
– Dönem sonu sınavı linkteki kitaptan ve dönem boyunca sunulan sunumlardan olacaktır. Linki is etudu selami sağ tıklayarak İndirebilirsiniz..
– Bölüm yukarıdaki ödev/sunum konuları ile ilgili bilimsel kurallara uygun araştırma, uygulama çalışması yapılacaktır. Sayfa sınırlaması-25-50 arası olabilir.
– Bölüm dönem sonu sınavı günü teslim edilecek ve dönem sonu notu olarak değerlendirilecektir.
– Bölüm çalışmasında kaynak gösterimi (Özcan, 2004: 8) şeklinde olacaktır.
– En az 10 internet, 10 türkçe ve 10 ingilizce yazılı kaynak gösterimi gerekir.
Not: Bölüm aşağıdaki şablona göre hazırlanacaktır. Ayrıntılı olarak görmek isterseniz internet veya dergilerde uygulamalı olarak yapılan işletme ile ilgili çalışmalar veya bölümler incelenebilir…
BÖLÜM ŞABLONU
BÖLÜM/BİLDİRİ BAŞLIĞI
BÖLÜM / BİLDİRİ BAŞLIĞININ İNGİLİZCESİ
Yazar/Yazarlar
İletişim bilgileri
ÖZET
(150-200 Kelime)
(çalışma kısaca özetlenecek)
Anahtar Kelimeler: (3 tane)
ABSTRACT
(özetin ingilizcesi)
Key words: (3 tane)
1.GİRİŞ (2 veya 3 parağraf)
1. Başlıkta belirtilen ana konu teorik (Kavramsal Çerçeve) olarak ele alınacak
2. Uygulama çalışması hakkında bilgi verilecek
2.LİTERATÜR TARAMASI
Ele alınan konu ile ilgili yapılan yerli ve yabancı çalışmaların tarih sırasıyla ve içerikten kısaca bahsedilerek literatür taraması yapılır.
3.KAVRAMSAL ÇERÇEVE (Teorik bilgiler)
4.UYGULAMA
4.1. Araştırmanın Önemi, Amacı, Kapsam ve Sınırlılıklar, Hipotezleri
(araştırmanın önemi ve amacı, hedefleri belirtilerek araştırma ile öne sürülen hipotezler belirtilmelidir)
4.2. Yöntem
Bu kısımda, sırasıyla uygulamanın modeli, örneklemin seçimi, veri toplama aracı(anket hakkında bilgi verilecek), verilerin toplanmasında izlenen yol ve verilerin analizinde kullanılan istatistiksel teknikler açıklanmalıdır.
Model ve Örneklemin Seçimi
Verilerin Analizinde kullanılan istatistik teknikleri
4.3. Bulgular ve Yorumlar
Hangi program ile analiz edileceği belirtilecek.(SPSS; Minitab, QSB vb.)
Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Bağımlı ve bağımsız değişkenler belirtilerek arasındaki ilişki çaprak tablolar veya parametrik veya non parametrik istatistik teknikleri (Anova, Regresyon, Korelasyon, Ki Kare, T testi, Varyans Analizi, Faktör Analizi, Yapısal Eşitlik Modeli vb.) ile analiz edilecektir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
(elde edilen sonuçlar tek tek belirtilecektir. Varsa öneriler yazılacaktır.)
KAYNAKLAR
(alfabetik sıraya göre)
EKLER
(Varsa)

Posted in Dersler, Genel | 1 Comment

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (işletme mba)

İŞLETME (TEZSİZ) SUU528TZ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Sunum Konuları %40
1 Toplam Kalite Yönetimi
2 Altı Sigma
3 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
4 İstatistiksel Kalite Kontrol
5 Kalite Maliyetleri
6 Kalite Evi (QFD)
7 Kalite Çemberleri
8 Kaizen
9 Hizmette Kalite
10 Otomotiv Yan Sanayi ISO 16949
11 5 S Temizlik ve Düzen Yönetimi
12 Kalite ve Standardizasyon
13 TKY’de Sürekli Eğitim
14 Benchmarking
15 Kurumsal Karne
16 AQAP 120 Kalite Standardı
Dönem Sonu Sınavı %60
Sunum konularını içeren test veya klasik dönem sonu sınavı
Not: derse en fazla devam edenin dönem sonu sınavına 5 puan bonus eklenecektir.

Posted in Dersler | Leave a comment

E Ticaret Dersi

E Ticaret Dersi
1. E Ticarette Gümrük İşlemleri 19 Mart
Proje: aliexpress.com
2. E Ticarette Ödeme Arçları 26 Mart
Proje: alibaba.com
3. E Ticarette Güvenlik Sorunu 2 Nisan
yemeksepeti.com
4. E Ticaret Modelleri 30 Nisan
Proje: armut.com
5. E Ticaret Alt yapısı 30 Nisan
Proje: ciceksepeti.com
6. E Ticarette Müşteri İlişkileri 7 Mayıs
Proje: ebay.com
7. E Tedarik ve Lojistik Yönetimi 14 Mayıs
Proje: amazon.com
8. Türkiye ve Dünyada E Ticaret İstatistikleri 14 Mayıs
Proje: letgo.com

Proje
Bir E Ticaret sitesinin tanıtımı, incelemesi ve değerlendirmesi yapılacaktır.

Ödev
E Ticarette kendinize ait bir ürün alımı ve bir ürün satımı yapılacaktır.(Belgelendirmek şartı ile)
Not: En kısa sürede proje konusu belirlenecek ve sunum tarihinde sunulacaktır. Sunum ve proje, 1 gün önceden slmzcn17@gmail.com e posta adresine gönderilecektir.
Değerlendirme
Sunum: En az 40 slayt olmalı,
sunum değerlendirmesi: sunumun içeriği, sunum performansı, görsel efektler, çapraz sorular
Sunum:%40 (vize), Proje:%40 Ödev:%20 Final=Proje+Ödev=%60)
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Posted in Dersler, Genel | Comments Off on E Ticaret Dersi

Girişimcilik Dersi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik Lisans Dersi Normal ve İkinci Öğretim Öğrencileri
Girişimcilik Dersin İşlenişi ve Değerlendirme ile ilgili Açıklama
Normal + II.Öğretim

1- Sunum yapanlar ve yapacak olanlar sunum gününden 1 gün önce sunumu slmzcn17@gmail.com e mail atmalıdır.
2. İs planını indirmek için is-plani-son
3. İş planı dönem sonu sınav yerine geçecek etkisi %60
4. iş planının word ve elektronik çıktıları sunum günü teslim edilecektir.
5- Giricimcilik iş planı için proje-formati-sosyal-girisimcilik-2017
6- Ara sınav girişimcilik ile ilgili test sorularından yapılacaktır. Etkisi %40 tır.

Posted in Dersler, Genel | 1 Comment

Üretim Yönetimi Bütünleme ile İlgili Açıklama

Üretim Yönetimi Bütünleme ile İlgili Açıklama
– Vize öncesi: Fabrika düzenlemedeki LOT sorusu hariç fabrika yeri seçimi, kapasite planlaması ve iş etüdü konularından 1 adet 20 puanlık soru.
– Vize sonrası: Talep tahmini, üretim planlama ve kontrol ile stok yönetimi konularından 2 adet 60 puanlık soru
KPSS kitabındaki üretim yönetimi ile ilgili test sorularından 20 puanlık soru sorulacaktır. Dikkat 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

Posted in Dersler, Genel | Leave a comment

Uluslararası Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Doktora Dersi

Uluslararası Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
Öğrenci No Adı Soyadı Sunum Ödev Uygulama Çalışması
1- Sosyal Girişimcilik Yenilik ve Yeni İş Fikirleri Uluslararası Pazar Araştırması ve Küresel Pazarlar
2- İç Girişimcilik Girişimcileri Destekleyen Kuruluşlar Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
3- Kadın Girişimciliği Uluslararası Girişimcilik Girişimcilerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
4- Kırsal Girişimcilik Girişimcilik ve Finansman Yeni Girişimci İş Planı Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar
5- 3 tez ve 5 makale incelemesi yapılacaktır.

Posted in Dersler | Leave a comment

Uluslararası Ticaret ve Finans Yüksek Lisans

Tezli Yüksek lisans öğrencilerin Tedarik Zinciri Yönetimi dersi kapsamında yapılacak çalışmalar aşağıdaki gibidir.
1- Taşıma 2 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili bildiriler sempozyum&kongre
2- Tedarik Zinciri 16 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili ulusal&u.arası makaleler
3- Satınalma23 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili kitap özeti
4- Lojistik 9 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili Yüksek Lisans tezleri
5- Fabrika İçi Taşıma ve Malzeme Yönetimi 7 Aralık (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili üniversitelerde okutulan ders içerikleri
6- Depo Yönetimi14 Aralık (sunum)
Ödev: Lojistik/tedarikle ilgili Dr tezleri
7- Malzeme Elleçleme&Pakteleme/Ambalajlama14 Aralık (sunum)
Ödev: Lojistik ve Tedarikle ilgili derse giren hocalar ve çalışmaları
Not 1: Ortak Makale çalışması, 21 ve 28 Aralıkta (%40 etki ile dönem sonu sınavı yerine geçecek)
Not 2: Ödevler 4 ocakta teslim edilecektir. (%30 etkili)
Not 3: Sunum %30 etkili
Sunum değerlendirmesi (her bir başlık 20 puan)
-İçerik/Slayt sayısı
-Uygulama örnekleri
-Performans
-Efektler
-Çapraz sorular

Posted in Dersler | Leave a comment

Enerji Sistemleri Bölümü

Enerji sistemleri 4.sınıf öğrencilerin sunum konu, tarih ve gruplarını öğrenmek için enerji grupları link tıklayınız….enerji-gruplari
vizeye yönelik iso 9000 sorularının a grubu soruları için tıklayınız.isotest-a-grubu b grubu sorularını indirmek için b-grubu-sorulari
b gurubu soruları daha sonra konacaktır. vize örnek sorulardan meydana gelecektir. dönem sonu değerlendirmesi sunumlardan olacaktır.
Sunumlar, sunum gününden 1 gün önce gönderilecektir.
Sunumu gruptan 1 kişi veya grubtaki kişiler sıra ile yapabilirler.
Grubun tamamına aynı puan verilecektir. Slayt sayısı 40 tan aşağı olmayacaktır.
10 kasımdan itibaren yoklamalara bakılarak en fazla devam eden grubun tamamına 5 puan verilecektir.
Değerlendirme kriterleri
– Sunumun içeriği(20 puan)
– Uygulama örnekleri (20 puan)
– Sunum performansı (20 puan)
– Görsel efektler (20 puan)
– Çapraz sorular (20 puan)

Posted in Dersler | Leave a comment

İşletme Bölümü Girişimcilik Dersi


Girişimcilik dersini alan öğrencilerin iş planı hazırlama grupları aşağıdaki gibidir. Grupta ismi olmayan öğrenciler en kısa sürede gruplarını oluşturup slmzcn17@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. İş planı hazırlamada kullanılacak formu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/FRM.03.02.01%20YGD%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu%20.pdf
Ayrıca word olarak doldurulan form ve sunum olarak hazırlanan ppt dosyası sunum gününden bir gün önce yukarıdaki e maile atılacaktır.
3 Kasım 2016

Zamanında sunamayan gruplar bu hafta 5 puan eksikle burada sunacaklardır.
Not1:Projeyi değerlendirme kriterleri
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
1- Girişimci, işletme ve ortaklara ilişkin bilgiler
• Girişimci ve ortaklarının özellikleri ve kaynakları işi yürütmek açısından uygun mu?
• Girişimcinin motivasyon düzeyi yüksek mi?
• Misyon ve vizyon net olarak tanımlanmış mı?
2- Pazar bilgileri, hedef müşteri gruplarının niteliği ve büyüklüğü
• Pazarla ilgili olarak aşağıdaki araştırmalar gerçekçi şekilde yapılmış mı? (Pazar büyüklüğü, pazar payı, pazar profili, rakip analizi)
3- Pazarlama planı
• Pazarlama/satış hedefleri gerçekçi olarak tanımlanmış mı?
• Sektörel gelişmeler, fırsat ve tehditlere ilişkin değerlendirmeler gerçekçi olarak yapılmış mı?
• Beklenmedik durumlara ilişkin öngörüler var mı?
• Ürün/hizmet net olarak tanımlanmış mı?
• Ürün/hizmet fiyatı oluşturulurken tüm faktörler (müşteri, maliyet, rakipler vs.) göz önünde bulundurulmuş mu?
• Uygun yer seçimi yapılmış mı?
• Müşteriye ulaşım kanalları tanımlanmış mı?
• Ürün/hizmet tanıtım planı var mı? Gerçekçi ve uygun mu?
4- Ürün/Hizmet planı
• Ürün/Hizmet üretim sürecinin tüm aşamaları üzerinde ayrıntılı inceleme yapılmış mı?
• Ürün/Hizmet teknikleri, standartlar, spesifikasyonlar belirlenmiş mi?
• Gerekli izin, ruhsat vs. konuları araştırılmış mı?
5- Yönetim planı
• Organizasyon şeması hazırlanmış mı?
• Görev ve sorumluluklar belirlenmiş mi?
• Görev tanımlarına göre alınacak personel nitelikleri tanımlanmış mı?
6- Finansal planı
• Başlangıç maliyetleri ve diğer başlangıç giderleri ayrıntılı olarak hesaplanmış mı?
• İşletme giderleri hesaplanmış mı?
• Nakit projeksiyonları var mı?
• Bu hesaplar üretim/satış hedefleri ile uyumlu mu?
• Kara geçiş noktası hesaplanmış mı?
• Finansal kaynaklar (özkaynak ve diğerleri) belirtiliyor mu?
• Özkaynak ve/veya diğer kaynaklardan sağlanacak finansmanla ilgili çalışmalar/ bağlantılar tamamlanmış mı?
7- Tutarlılık/gerçekçilik
• Tüm araştırma, hesap ve öngörüler arasında tutarlılık mevcut mu?
• Araştırma, hesap ve öngörüler gerçekçi mi?
• Satın alınacak makine ve ekipman, İşletme’nin üretim/hizmet konusu ile doğrudan ilgili mi?

Posted in Dersler | 1 Comment