E Ticaret Dersi

E Ticaret Dersi
1. E Ticarette Gümrük İşlemleri 19 Mart
Proje: aliexpress.com
2. E Ticarette Ödeme Arçları 26 Mart
Proje: alibaba.com
3. E Ticarette Güvenlik Sorunu 2 Nisan
yemeksepeti.com
4. E Ticaret Modelleri 30 Nisan
Proje: armut.com
5. E Ticaret Alt yapısı 30 Nisan
Proje: ciceksepeti.com
6. E Ticarette Müşteri İlişkileri 7 Mayıs
Proje: ebay.com
7. E Tedarik ve Lojistik Yönetimi 14 Mayıs
Proje: amazon.com
8. Türkiye ve Dünyada E Ticaret İstatistikleri 14 Mayıs
Proje: letgo.com

Proje
Bir E Ticaret sitesinin tanıtımı, incelemesi ve değerlendirmesi yapılacaktır.

Ödev
E Ticarette kendinize ait bir ürün alımı ve bir ürün satımı yapılacaktır.(Belgelendirmek şartı ile)
Not: En kısa sürede proje konusu belirlenecek ve sunum tarihinde sunulacaktır. Sunum ve proje, 1 gün önceden slmzcn17@gmail.com e posta adresine gönderilecektir.
Değerlendirme
Sunum: En az 40 slayt olmalı,
sunum değerlendirmesi: sunumun içeriği, sunum performansı, görsel efektler, çapraz sorular
Sunum:%40 (vize), Proje:%40 Ödev:%20 Final=Proje+Ödev=%60)
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Posted in Dersler, Genel | Comments Off on E Ticaret Dersi

YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
ÜRETİM ve KALİTE ALANINDA
MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAYACAK OLAN
Dönem sonu notu yerine geçecek olan kalite ile ilgili poster ve mezuniyet projeleri e mail olarak slmzcn17@gmail.com 5 haziran 11:00 a kadar gonderilip poster elden teslim edilecek ve okul girişinde sergilenecektir.
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim…..
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Üretim birimi ve 100 + çalışanı olan herhangi bir işletmenin üretim biriminde yapılan faaliyetleri yazarak üretimde karşılaşılan en önemli sorunu tespit edip çözüm önerisi üretilecektir.
Bu konuda sosyal hizmet bölümünün yapmış olduğu mezuniyet projeleri baz alınarak hazırlanmalı ve poster bildiri şekline getirilerek sadece poster teslim edilecektir.
Not 1: bu çalışma vize notu yerine geçecektir. En geç vize sınavı günü ve saati teslim edilecektir.
Not 2: Yapılan çalışmaların ön kontrolleri için istediğiniz zaman gelip eksiklikleri öğrenebilirsiniz.
Not 3: Her proje proje pazarında sergilenecektir.
2. Kalite birimi ve 100 + çalışanı olan herhangi bir işletmenin kalite biriminde yapılan faaliyetleri yazarak kalite alanında karşılaşılan en önemli sorunu tespit edip çözüm önerisi üretilecektir.
Bu konuda sosyal hizmet bölümünün yapmış olduğu mezuniyet projeleri baz alınarak hazırlanmalı ve poster bildiri şekline getirilerek sadece poster teslim edilecektir.
Not 1: Bu çalışma final notu yerine geçecektir. en geç final sınavı günü ve saati teslim edilecektir.
Not 2: Yapılan çalışmaların ön kontrolleri için istediğiniz zaman gelip eksiklikleri öğrenebilirsiniz.
Not 3: Her proje proje pazarında sergilenecektir.

MEZUNİYET PROJESİ FORMATI
BÖLÜM 1. PROJE SAHİBİ BİLGİLERİ
4.1. Kimlik Bilgileri
Proje Sahibinin Adı Soyadı
Proje Sahibinin T.C. Kimlik Numarası
Proje Sahibinin Adresi
Proje Sahibinin Telefon Numarası
Proje Sahibinin E-Mail Adresi

BÖLÜM 2. PROJE ÖZETİ

1.1. Proje Adı:
1.2. Proje Uygulama Yeri (İşletme Adı)
1.3. Proje Hedefi
1.4. Projenin Muhtemel Çıktıları

BÖLÜM 3. PROJE
3.1. Proje Gerekçesi ve Amacı
3.2. Proje ile İlgili Teknik Bilgiler
3.2.1. Üretim/Kalite ile ilgili Sorun/ları :
3.2.2. Üretim/Kalite ile ilgili Çözüm Önerileri :
3.2.3. Üretim/Kalite birimi ile İlgili Bilgiler :
3.3. Proje Bütçesi
3.3.1.Öz kaynak
3.3.2.Yabancı Kaynak (varsa)
3.3.3.Toplam Proje Bütçesi
3.4. Proje Süresi ve Zaman Çizelgesi
3.4.1. Proje Süresi (Sürdürülebilir olması için en az 6 aylık)
3.4.2. Zaman Çizelgesi (projenin adımlarını, başlangıç ve bitiş tarihlerini, sorumluları ve maliyetleri gösteren, tablo çizilecektir.)

BÖLÜM 4. SONUÇ VE ÇIKTILAR
4.1. Genel Sonuçları
4.2. Ekonomik Çıktılar
4.3. Sosyal Çıktılar
4.4. Çarpan Etkileri / Model Olabilirliliği ve Yaygınlaştırılabilirliği
4.5. Uzun Dönemli Hedefleri

Doldururken dikkat edilecek hususları indirmek için mezuniyet-proje-aciklamasi.

poster hazırlamada dikkat edilecek hususlar
poster-haairlama

Posted on by Selami Özcan | Leave a comment

Girişimcilik Dersi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik Lisans Dersi Normal ve İkinci Öğretim Öğrencileri
Girişimcilik Dersin İşlenişi ve Değerlendirme ile ilgili Açıklama
Normal + II.Öğretim

1- Sunum yapanlar ve yapacak olanlar sunum gününden 1 gün önce sunumu slmzcn17@gmail.com e mail atmalıdır.
2. İs planını indirmek için is-plani-son
3. İş planı dönem sonu sınav yerine geçecek etkisi %60
4. iş planının word ve elektronik çıktıları sunum günü teslim edilecektir.
5- Giricimcilik iş planı için proje-formati-sosyal-girisimcilik-2017
6- Ara sınav girişimcilik ile ilgili test sorularından yapılacaktır. Etkisi %40 tır.

Posted in Dersler, Genel | 1 Comment

İSLETME BÖLÜMÜ 3.SINIF II. ÖĞRETİM İŞL328 Kalite Yönetim Sistemleri 2018 Bahar Dönemi
Değerlendirme Kriterleri
Ara Değerlendirme: 200 soruluk test içinden ara sınav yapılacaktır. Puan değeri %40, test soruları için isotest-a-grubub-grubu-sorulari
Dönem sonu değerlendirmesi: Sunumlardan olacaktır. Puan değeri %60 tır. Sunum değerlendirmesi ise;
– Sunumun içeriği(20 puan)
– Uygulama örnekleri (20 puan)
– Sunum performansı (20 puan)
– Görsel efektler (20 puan)
– Çapraz sorular (20 puan)
Not1: Slayt sayısı asgari 40 olmalı
Not2: Sunumlar, sunum gününden 1 gün önce e mail (slmzcn17@gmail.com ) olarak gönderilecektir.
Not3: Sunumu gruptan 1 kişi veya gruptaki kişiler sıra ile yapabilirler.
Not4: Grubun tamamına aynı puan verilecektir
Not5: Yoklamalara bakılarak en fazla devam eden kişi/lerin tamamına 5 puan verilecektir.
Sunum Konuları ve Sırası
1. Hafta- Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihçesi
2. Hafta- Risk Tabanlı Süreç Yönetimi
3. Hafta- Madde 4: Kuruluş Yapısı
4. Hafta- Madde 5: Liderlik
5. Hafta- Madde 6: Planlama
6. Hafta- Madde 7: Destek Hizmetleri
7. Hafta- Madde 8: Operasyon
8. Hafta- Madde 9: Performans
9. Hafta- Madde 10: İyileştirme
10. Hafta- Kalite Yönetim Sistemini Kurma ve Belgelendirme Süreci
11. Hafta- Tetkik/Denetim (İç, dış ve bağımsız denetçi)
12. Hafta- Akreditasyon
13. Hafta- Dokümantasyon
14. Hafta- Diğer Standartlar

Posted on by Selami Özcan | Leave a comment

İş Etüdü/Analizi Dersi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölümü :İŞLETME VE İNSAN KAYNAKLARI/ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ PROGRAMI
İŞ ETÜDÜ/ANALİZİ KONU BAŞLIKLARI
1. İş Yetkinlikleri ve Oryantasyon
2. Ergonomi
3. Ücret Yönetimi
4. Verimlilik Yönetimi
5. Esnek İşgücü/ İş Rotasyonu
6. Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, İş sağlığı ve iş güvenliği
7. İş ve İşgücü Değerlemesi
8. Metot Etüdü
9. Zaman Etüdü
10.İş Akış Şemaları
11.İş Genişletme, İş Basitleştirme,İş Zenginleştirme
12.İş Sıralaması
13.İş Yükleme
14.İş Delegasyonu
15.5 S Temizlik ve Düzen Yönetimi
16.Toplam Verimli Bakım
– Belirlenen konu ve tarihlerde 40 salyttan az olmamak şartı ile sunum yapılacaktır.
– Powerpointte hazırlanan sunum 1 gün önceden slmzcn17@gmail.com a e mail atılacaktır.
– Sunum günü, 4 slayt bir sayfada olacak şekilde çıktı olarak teslim edilecektir.
– Yasal devamsızlık hakkınızı kullanabilirsiniz fakat sunum günü gelmeniz zorunludur.
Değerlendirme: a: Sunumun içeriği b: Konunun anlaşılması c: Sunucunun performansı d: Sunumda kullanılan görsel unsurlar
ÖDEV Nota etkisi %30
– Ödevin teslim tarihi: 16 Mayıs 2017
– Ödev ele alınan konu ile ilgili iş yerinin bütün dokümanlarını içermelidir.
– Word olarak hazırlanmalıdır. Ekleri konulmalı, her öğrenci ödevini kağıt çıktısı olarak teslim ederek teslim günü 5 dakikada özetlemelidir.
– Her öğrenci çalıştıkları kurumlarda veya bir başka yerde İş analizi, metot etüdü, iş akış şemaları, standart zamanın hesaplanması ile ilgili konuları içeren bilimsel kurallara uygun bir yerde/alanda uygulama/doküman çalışması yapacaktır.
Mesela sağlık sektöründe iş analizi, eğitimde iş analizi, belediyede iş analizi, insan kaynakları biriminde iş analizi, Bankacılıkta iş analizi, PTT de iş analizi Bilgi İşlem Merkezinde iş analizi vb.
DÖNEM SONU SINAVI veya MAKALE Nota etkisi %40
– Dönem sonu sınavı linkteki kitaptan olacaktır. Linki is etudu selami sağ tıklayarak İndirebilirsiniz..
– Makale yukarıdaki ödev/sunum konuları ile ilgili veya bir başka konuda bilimsel kurallara uygun araştırma, uygulama, makale çalışması yapılacaktır. Sayfa sınırlaması yok, 5 te olabilir, 25 te olabilir.
– Makale dönem sonu sınavı günü teslim edilecek ve dönem sonu notu olarak değerlendirilecektir.
– Makale çalışmasında kaynak gösterimi (Özcan, 2004: 8) şeklinde olacaktır.
– En az 10 internet, 10 türkçe ve 2 ingilizce yazılı kaynak gösterimi gerekir.
Not: Makale aşağıdaki şablona göre hazırlanacaktır. Ayrıntılı olarak görmek isterseniz internet veya dergilerde uygulamalı olarak yapılan işletme ile ilgili çalışmalar veya makaleler incelenebilir…

MAKALE ŞABLONU
MAKALE / BİLDİRİ BAŞLIĞI
MAKALE / BİLDİRİ BAŞLIĞININ İNGİLİZCESİ
Yazar/Yazarlar
İletişim bilgileri
ÖZET
(150-200 Kelime)
(çalışma kısaca özetlenecek)
Anahtar Kelimeler: (3 tane)
ABSTRACT
(özetin ingilizcesi)
Key words: (3 tane)
1.GİRİŞ (2 veya 3 parağraf)
1. Başlıkta belirtilen ana konu teorik (Kavramsal Çerçeve) olarak ele alınacak
2. Uygulama çalışması hakkında bilgi verilecek
2.LİTERATÜR TARAMASI
Ele alınan konu ile ilgili yapılan yerli ve yabancı çalışmaların tarih sırasıyla ve içerikten kısaca bahsedilerek literatür taraması yapılır.
3.UYGULAMA
3.1. Araştırmanın Önemi, Amacı, Kapsam ve Sınırlılıklar, Hipotezleri
(araştırmanın önemi ve amacı, hedefleri belirtilerek araştırma ile öne sürülen hipotezler belirtilmelidir)
3.2. Yöntem
Bu kısımda, sırasıyla uygulamanın modeli, örneklemin seçimi, veri toplama aracı(anket hakkında bilgi verilecek), verilerin toplanmasında izlenen yol ve verilerin analizinde kullanılan istatistiksel teknikler açıklanmalıdır.
Model ve Örneklemin Seçimi
Verilerin Analizinde kullanılan istatistik teknikleri
3.3. Bulgular ve Yorumlar
Hangi program ile analiz edileceği belirtilecek.(SPSS; Minitab, QSB vb.)
Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Bağımlı ve bağımsız değişkenler belirtilerek arasındaki ilişki çaprak tablolar veya parametrik veya non parametrik istatistik teknikleri (Anova, Regresyon, Korelasyon, Ki Kare, T testi, Varyans Analizi, Faktör Analizi, Yapısal Eşitlik Modeli vb.) ile analiz edilecektir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
(elde edilen sonuçlar tek tek belirtilecektir. Varsa öneriler yazılacaktır.)
KAYNAKLAR
(alfabetik sıraya göre)
EKLER
(Varsa)

Posted in Dersler, Genel | Leave a comment

Üretim Yönetimi Bütünleme ile İlgili Açıklama

Üretim Yönetimi Bütünleme ile İlgili Açıklama
– Vize öncesi: Fabrika düzenlemedeki LOT sorusu hariç fabrika yeri seçimi, kapasite planlaması ve iş etüdü konularından 1 adet 20 puanlık soru.
– Vize sonrası: Talep tahmini, üretim planlama ve kontrol ile stok yönetimi konularından 2 adet 60 puanlık soru
KPSS kitabındaki üretim yönetimi ile ilgili test sorularından 20 puanlık soru sorulacaktır. Dikkat 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

Posted in Dersler, Genel | Leave a comment

Uluslararası Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Doktora Dersi

Uluslararası Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
Öğrenci No Adı Soyadı Sunum Ödev Uygulama Çalışması
1- Sosyal Girişimcilik Yenilik ve Yeni İş Fikirleri Uluslararası Pazar Araştırması ve Küresel Pazarlar
2- İç Girişimcilik Girişimcileri Destekleyen Kuruluşlar Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
3- Kadın Girişimciliği Uluslararası Girişimcilik Girişimcilerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
4- Kırsal Girişimcilik Girişimcilik ve Finansman Yeni Girişimci İş Planı Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar
5- 3 tez ve 5 makale incelemesi yapılacaktır.

Posted in Dersler | Leave a comment

Uluslararası Ticaret ve Finans Yüksek Lisans

Tezli Yüksek lisans öğrencilerin Tedarik Zinciri Yönetimi dersi kapsamında yapılacak çalışmalar aşağıdaki gibidir.
1- Taşıma 2 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili bildiriler sempozyum&kongre
2- Tedarik Zinciri 16 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili ulusal&u.arası makaleler
3- Satınalma23 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili kitap özeti
4- Lojistik 9 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili Yüksek Lisans tezleri
5- Fabrika İçi Taşıma ve Malzeme Yönetimi 7 Aralık (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili üniversitelerde okutulan ders içerikleri
6- Depo Yönetimi14 Aralık (sunum)
Ödev: Lojistik/tedarikle ilgili Dr tezleri
7- Malzeme Elleçleme&Pakteleme/Ambalajlama14 Aralık (sunum)
Ödev: Lojistik ve Tedarikle ilgili derse giren hocalar ve çalışmaları
Not 1: Ortak Makale çalışması, 21 ve 28 Aralıkta (%40 etki ile dönem sonu sınavı yerine geçecek)
Not 2: Ödevler 4 ocakta teslim edilecektir. (%30 etkili)
Not 3: Sunum %30 etkili
Sunum değerlendirmesi (her bir başlık 20 puan)
-İçerik/Slayt sayısı
-Uygulama örnekleri
-Performans
-Efektler
-Çapraz sorular

Posted in Dersler | Leave a comment

Enerji Sistemleri Bölümü

Enerji sistemleri 4.sınıf öğrencilerin sunum konu, tarih ve gruplarını öğrenmek için enerji grupları link tıklayınız….enerji-gruplari
vizeye yönelik iso 9000 sorularının a grubu soruları için tıklayınız.isotest-a-grubu b grubu sorularını indirmek için b-grubu-sorulari
b gurubu soruları daha sonra konacaktır. vize örnek sorulardan meydana gelecektir. dönem sonu değerlendirmesi sunumlardan olacaktır.
Sunumlar, sunum gününden 1 gün önce gönderilecektir.
Sunumu gruptan 1 kişi veya grubtaki kişiler sıra ile yapabilirler.
Grubun tamamına aynı puan verilecektir. Slayt sayısı 40 tan aşağı olmayacaktır.
10 kasımdan itibaren yoklamalara bakılarak en fazla devam eden grubun tamamına 5 puan verilecektir.
Değerlendirme kriterleri
– Sunumun içeriği(20 puan)
– Uygulama örnekleri (20 puan)
– Sunum performansı (20 puan)
– Görsel efektler (20 puan)
– Çapraz sorular (20 puan)

Posted in Dersler | Leave a comment

İşletme Bölümü Girişimcilik Dersi


Girişimcilik dersini alan öğrencilerin iş planı hazırlama grupları aşağıdaki gibidir. Grupta ismi olmayan öğrenciler en kısa sürede gruplarını oluşturup slmzcn17@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. İş planı hazırlamada kullanılacak formu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/FRM.03.02.01%20YGD%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu%20.pdf
Ayrıca word olarak doldurulan form ve sunum olarak hazırlanan ppt dosyası sunum gününden bir gün önce yukarıdaki e maile atılacaktır.
3 Kasım 2016

Zamanında sunamayan gruplar bu hafta 5 puan eksikle burada sunacaklardır.
Not1:Projeyi değerlendirme kriterleri
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
1- Girişimci, işletme ve ortaklara ilişkin bilgiler
• Girişimci ve ortaklarının özellikleri ve kaynakları işi yürütmek açısından uygun mu?
• Girişimcinin motivasyon düzeyi yüksek mi?
• Misyon ve vizyon net olarak tanımlanmış mı?
2- Pazar bilgileri, hedef müşteri gruplarının niteliği ve büyüklüğü
• Pazarla ilgili olarak aşağıdaki araştırmalar gerçekçi şekilde yapılmış mı? (Pazar büyüklüğü, pazar payı, pazar profili, rakip analizi)
3- Pazarlama planı
• Pazarlama/satış hedefleri gerçekçi olarak tanımlanmış mı?
• Sektörel gelişmeler, fırsat ve tehditlere ilişkin değerlendirmeler gerçekçi olarak yapılmış mı?
• Beklenmedik durumlara ilişkin öngörüler var mı?
• Ürün/hizmet net olarak tanımlanmış mı?
• Ürün/hizmet fiyatı oluşturulurken tüm faktörler (müşteri, maliyet, rakipler vs.) göz önünde bulundurulmuş mu?
• Uygun yer seçimi yapılmış mı?
• Müşteriye ulaşım kanalları tanımlanmış mı?
• Ürün/hizmet tanıtım planı var mı? Gerçekçi ve uygun mu?
4- Ürün/Hizmet planı
• Ürün/Hizmet üretim sürecinin tüm aşamaları üzerinde ayrıntılı inceleme yapılmış mı?
• Ürün/Hizmet teknikleri, standartlar, spesifikasyonlar belirlenmiş mi?
• Gerekli izin, ruhsat vs. konuları araştırılmış mı?
5- Yönetim planı
• Organizasyon şeması hazırlanmış mı?
• Görev ve sorumluluklar belirlenmiş mi?
• Görev tanımlarına göre alınacak personel nitelikleri tanımlanmış mı?
6- Finansal planı
• Başlangıç maliyetleri ve diğer başlangıç giderleri ayrıntılı olarak hesaplanmış mı?
• İşletme giderleri hesaplanmış mı?
• Nakit projeksiyonları var mı?
• Bu hesaplar üretim/satış hedefleri ile uyumlu mu?
• Kara geçiş noktası hesaplanmış mı?
• Finansal kaynaklar (özkaynak ve diğerleri) belirtiliyor mu?
• Özkaynak ve/veya diğer kaynaklardan sağlanacak finansmanla ilgili çalışmalar/ bağlantılar tamamlanmış mı?
7- Tutarlılık/gerçekçilik
• Tüm araştırma, hesap ve öngörüler arasında tutarlılık mevcut mu?
• Araştırma, hesap ve öngörüler gerçekçi mi?
• Satın alınacak makine ve ekipman, İşletme’nin üretim/hizmet konusu ile doğrudan ilgili mi?

Posted in Dersler | Leave a comment