amblem

Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölümünde faaliyet gösteren araştırma grubumuz bünyesinde özellikle gözenekli polimerik malzemeler konusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Araştırmalarımızda hiyerarşik gözenek yapılı polimerlerin dizaynı, sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları üzerinde yoğunlaşmaktayız. Ayrıca yapı ve özellikler arasındaki ilişkinin araştırılması ile birlikte mekanik ve ısıl özelliklerin geliştirilmesi konularına da odaklanmaktayız. Son zamanlarda ise çalışmalarımızda emülsiyon kalıplama yoluyla hazırlanan gözenekli polimer kompozitlerinin ve nanokompozitlerinin başta fotokataliz, adsorpsiyon ve enerji olmak üzere çeşitli alanlarındaki uygulamaları üzerine yoğunlaşmaktayız.
Gözenekli polimerler dışında emülsiyon ve süspansiyon polimerizasyonu, ekstrüzyon ile polimer karışımlarının ve filmlerinin hazırlanması konularında da araştırmalar yapmaktayız.

Neden Gözenekli Polimerler?
Gözenekli polimerler geniş yüzey alanlarının sağladığı avantaj nedeniyle kataliz, çevre uygulamaları (kirleticilerin uzaklaştırılması ve saflaştırma işlemleri), sıvıların ve gazların depolanması, medikal uygulamalar, eczacılık uygulamaları, doku mühendisliği ve enerji uygulamaları (yakıt hücresi membranları, gaz depolama, piller için elektrod malzemeleri, vs.) olmak üzere pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu nedenle de teknolojik önemi her geçen gün artan gözenekli polimerler için yeni dizayn ve sentez stratejilerinin geliştirilmesi, karakterizasyon, fonksiyonlandırma ve endüstriyel uygulama özelliklerinin saptanması giderek artan bir ilgi görmektedir.

Emülsiyon Kalıplama Yöntemi
Emülsiyon kalıplama tekniği farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip yüksek gözenekli, açık hücresel yapılı ve düşük yoğunluklu polimerlerin üretiminde yaygın olarak kullanılan etkili, düşük maliyetli ve hızlı bir yöntemdir. Bu yöntem temelde, monomer veya monomer karışımları ile su kullanılarak hazırlanan yüksek iç fazlı emülsiyonların (high internal phase emulsions, HIPEs) çapraz bağlanması ve ardından iç fazın, yani suyun uzaklaştırılması ile yüksek oranda boşluklar içeren polimerlerin elde edilmesine dayanır. Bu tür polimerler HIPE’lerden türetildiklerinden dolayı “poliHIPE” olarak adlandırılır. Farklı reaktifliklere sahip monomerler kullanılarak hazırlanan emülsiyonlardan oldukça farklı uygulamamalarda kullanılabilecek gözenekli poliHIPE’ler elde etmek mümkündür.
Bunun yanı sıra hazırlama koşullarına bağlı olarak gözenek morfolojisinin kontrol edilebilmesi ve hiyerarşik gözenekli, açık hücresel yapılı polimerlerin oluşturulabilmesi gibi avantajları sayesinde de emülsiyon kalıplama yöntemi makro- ve mezo- gözenekli polimerlerin üretilmesinde kullanılan diğer metotlar arasında öne çıkmaktadır.

adsiz

Yağ-içinde-Su (W/O) Türündeki Bir Yüksek İç Fazlı Emülsiyondan (HIPE’den) PoliHIPE Eldesi

 arastirma-lab
Araştırma Laboratuvarımız